NIEUWS

Bewoners Rotterdam-Ommoord bezoeken aardwarmte-installatie Warmoeziersweg

Afgelopen week brachten 26 inwoners van Rotterdam-Ommoord, aangevuld met bewoners van de Rottekade in Bergschenhoek en Oud Verlaat, een bezoek aan de aardwarmte-installatie van Wayland Energy in Bergschenhoek. Zij kregen uitleg over de totstandkoming van een aardwarmteproject, de aardwarmtetechnologie en het effect van aardwarmtewinning op de omgeving.
Medewerkers van Wayland Energy en de gemeenten Lansingerland en Rotterdam beantwoordden vragen in een tent voor het installatie-gebouw. Daarnaast kregen bezoekers in kleine groepen een uitgebreide rondleiding over de installatie.

Vragen over winningsplan

Wayland Energy had de bewoners uitgenodigd na vragen over het nieuwe aardwarmteproject in Bergschenhoek, dat duurzame warmte gaat leveren aan de omliggende kassen. De nieuwe locatie aan de Schreyrackseweg ligt hemelsbreed zo’n 2,5 km van de wijk Ommoord. Afgelopen zomer ontvingen ruim 10.000 bewoners in het gebied een bericht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin stond het concept-besluit om in te stemmen met het winningsplan van het project aan de Schreyracksweg. In het winningsplan zijn veel gegevens over de aardwarmtewinning bijeengebracht. Na de aankondiging had een aantal bewoners behoefte aan meer informatie en uitleg. Tijdens de bijeenkomst in Bergschenhoek op 3 november jl. zijn tal van vragen beantwoord en konden deskundigen daarbij zorgen -zoals over het effect op de bodem in de omgeving- wegnemen.

Redenen verlate instemming

Voor de huidige aardwarmtesystemen in Nederland heeft het ministerie van EZK in het verleden winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven. Daarbij was veelal was nog niet ingestemd met het winningsplan. Dit komt doordat de voorwaarden voor een aardwarmte-winningsplan nog niet waren opgenomen in de wet- en regelgeving. Aspecten die in een winningsplan staan zijn daarom via andere vergunningen (met name omgevingsvergunning) beoordeeld. Staatstoezicht op de Mijnen heeft in deze periode toezicht gehouden op zaken als veiligheid, schade en milieu. Om het knelpunt op te lossen heeft het ministerie van EZK een format ontwikkeld voor een aardwarmte-winningsplan. De vergunningshouders hebben vervolgens hun winningsplannen aangeleverd bij EZK. Met het ontwerp-instemmingsbesluit voor Lansingerland I komt een einde aan deze tijdelijke situatie.

Warmtenet met aardwarmte

De uitgebreide rondleiding over de installatie bleek een eyeopener. “Heel interessant”, reageerden diverse bezoekers. “Wat ziet het er hier schoon uit”, merkte een ander op. Enkele Ommoorders gaven aan graag in de toekomst op een warmtenet met aardwarmte te worden aangesloten, nu gemeenten nieuwe warmtenetten willen ontwikkelen om wijken aardgasvrij te maken.

Meer nieuws

Nieuws lezen?

Lees hier al het nieuws over onze projecten en de ontwikkelingen in de branche.